Projekty unijne realizowane przez RENEX

NAZWA BENEFICJENTA: RENEX Predrag Topić

TYTUŁ PROJEKTU: „Dotacje na kapitał obrotowy dla RENEX Predrag Topić”

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: POIR.03.04.00-04-0075/20 -00
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 39.018,75 zł

BENEFICJENT:

RENEX Predrag Topić  Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizuje projekt  pt: „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki” na podstawie  umowy o dofinansowanie projektu nr  POIR.03.02.02-00-0444/16 zawartej z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu wynosi 11.951.000,00 zł
( słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 )

Kwota dofinansowania wynosi 5.995.000,00 zł ( słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 )

Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie nowej technologii, która została opracowana podczas prac B+R.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie nowego produktu, który zostanie wprowadzony do oferty Beneficjenta.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BENEFICJENT:

RENEX Predrag Topić Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizuje projekt pt: „Opracowanie innowacyjnej zrobotyzowanej stacji montażu przewlekanego płytek drukowanych” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0014/15 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.520.806,21 zł

(słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześć zł 21/100) 

Kwota dofinansowania wynosi 3.490.614,07 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czternaście złotych 7/100)

Głównym celem projektu jest rozwój dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej zrobotyzowanej stacji do montażu przewlekanego płytek drukowanych.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie nowego produktu, który zostanie wprowadzony do oferty Wnioskodawcy. W wyniku projektu powstanie zrobotyzowana stacja lutownicza, która będzie składała się z modułu programującego oraz kontrolnego, zespołu podawania i mocowania płytki, głowicy lutującej, robota oraz sterownika całej stacji.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, Poland

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55

F: +48 54 411 25 56
E: office@renex.pl

Przetwarzanie danych

Newsletter

ODDZIAŁY ZAGRANICZNE

SERBIA

 

Kneza Mihajla Obrenovića
25 26000 Pančevo, SERBIA

 

T: + 381 13 23 17 880
E: office@renex.rs

 

RENEX.RS

RUMUNIA

 

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, ROMANIA

 

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

 

RENEX.RO

NIEMCY

 

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen, GERMANY

 

T: +49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

 

REECO.INFO

CHORWACJA

 

Ulica grada Vukovara
271 10000 Zagreb, CROATIA

 

T: +385 99 44 89 666
E: office@selen.hr

 

SELEN.HR

Kontakt

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, Poland

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55

F: +48 54 411 25 56
E: office@renex.pl

Przetwarzanie danych

Newsletter

ODDZIAŁY ZAGRANICZNE
SERBIA

Kneza Mihajla Obrenovića
25 26000 Pančevo, SERBIA

T: + 381 13 23 17 880
E: office@renex.rs

RENEX.RS

RUMUNIA

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, ROMANIA

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

RENEX.RO

NIEMCY

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen, GERMANY

T: +49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

REECO.INFO

CHORWACJA

Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb, CROATIA

T: +385 99 44 89 666
E: office@selen.hr

SELEN.HR