EU projekti koje realizira RENEX

KORISNIK:

RENEX Predrag Topić Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizira projekt: Realizacija tehnološkog ulaganja primjenom inovativnih riješenja u industiji elektronike na osnovu sporazuma o financiranju projekata br.  POIR.03.02.02-00-0444/16 zaključeno sa Bank Gospodarstwa Krajowego koja deluje kao posredničko tijelo.

Ukupna vrijednost projekta je 11.951.000,00 zł
(slovima: jedanaest miliona devet stotina pedeset i jedna tisuća zlota 00/100)

Iznos sufinanciranja iznosi 5.995.000,00 zł ( slovima: pet miliona devetsto devedeset i pet tisuća zlota 00/100 )

Glavni cilj projekta je primena nove tehnologije koja je razvijena tokom R&D razvoja.

Rezultat realizacije projekta biti će razvoj novog proizvoda koji će biti predstavljen i ponuđen korisniku.

Projekat se realizira u okviru pod-mjera 3.2.2 “Kredit za tehnološke inovacije” Operativnog programa “Intelligent Development” sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

KORISNIK:

RENEX Predrag Topić Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizira projekt pod nazivom: “Razvoj inovativne robotske PCB Through-Hole Technology assembly station” na osnovu sporazuma o financiranju projekata br. nr POIR.01.01.01-00-0014/15 zaključen sa Nacionalnim Centrom za istraživanje i razvoj koji djeluje kao posredničko tijelo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.520.806,21 zł ( slovima: četiri miliona petsto dvadeset tisuća osamsto šest zlota 21/100 )

Iznos sufinansiranja iznosi 3.490.614,07 zł ( slovima: tri miliona četiri stotine devedeset hiljada šest stotina četrnaest zlota 7/100 )

Projekat se realizuje u u okviru mere 1.1 R&D projekti preduzeća, pod-mera 1.1.1 Industrijski istraživački i razvojni radovi koje sprovode preduzeća iz Operativnog programa inteligentnog razvoja 2014-2020, sufinansiranih iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta je razvijanje dosadašnjih poslovnih aktivnosti kroz razvoj i implemetaciju inovativne robotske stanice za montažu tiskanih ploćica.

Rezultat projekta bićti e razvoj novog proizvoda koji će se upoznati sa ponudom podnosioca zahtjeva. Kao rezultat projekta biti će stvorena robotizirana stanica za lemljenje koja će se sastojati od programskog i kontrolnog modula, jedinice za popunjavanje i postavljanje ploče, glave za lemljenje, robota i kontrolera cijele stanice.