EU projekti koje realizuje RENEX

KORISNIK:

RENEX Predrag Topić  Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizuje projekat: Realizacija tehnološkog ulaganja primenom inovativnih rešenja u industiji elektronike na osnovu sporazuma o finansiranju projekata br.  POIR.03.02.02-00-0444/16 zaključeno sa Bank Gospodarstwa Krajowego koja deluje kao posredničko telo.

Ukupna vrednost projekta je 11.951.000,00 zł
( slovima: jedanaest miliona devetsto pedeset i jedna hiljada zlota 00/100 )

Iznos sufinansiranja iznosi 5.995.000,00 zł ( slovima: jedanaest miliona devetsto pedeset i jedna hiljada zlota 00/100 )

Glavni cilj projekta je primena nove tehnologije koja je razvijena tokom R&D razvoja.

Rezultat realizacije projekta biće razvoj novog proizvoda koji će biti predstavljen i ponudjen korisniku.

Projekat se realizuje u okviru pod-mera 3.2.2 „Kredit za tehnološke inovacije“ Operativnog programa „Intelligent Development“ sufinansiranog iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.

KORISNIK::

RENEX Predrag Topić Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizuje projekat pod nazivom: „Razvoj inovativne robotske PCB Through-Hole Technology assembly station“ na osnovu sporazuma o finansiranju projekata br. POIR.01.01.01-00-0014/15 zaključen sa Nacionalnim Centrom za istraživanje i razvoj koji deluje kao posredničko telo.

Ukupna vrednost projekta iznosi 4.520.806,21 zł ( slovima: četiri miliona petsto dvadeset hiljada osamsto šest zlota 21/100 )

Iznos sufinansiranja iznosi 3.490.614,07 zł ( slovima: tri miliona četiri stotine devedeset hiljada šest stotina četrnaest zlota 7/100 )

Projekat se realizuje u u okviru mere 1.1 R&D projekti preduzeća, pod-mera 1.1.1 Industrijski istraživački i razvojni radovi koje sprovode preduzeća iz Operativnog programa inteligentnog razvoja 2014-2020, sufinansiranih iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta je razvijanje dosadašnjih poslovnih aktivnosti kroz razvoj i implemetaciju inovativne robotske stanice za montažu štampanih ploča.

Rezultat projekta biće razvoj novog proizvoda koji će se upoznati sa ponudom podnosioca zahteva. Kao rezultat projekta biće stvorena robotizovana stanica za lemljenje koja će se sastojati od programskog i kontrolnog modula, jedinice za popunjavanje i postavljanje ploče, glave za lemljenje, robota i kontrolera cele stanice.

KONTAKTIRAJTE NAS

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, Poland

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55

F: +48 54 411 25 56
E: office@renex.pl

Przetwarzanie danych

Newsletter

8 + 9 =

INTERNACIONALNE KANCELARIJE

SRBIJA

 

Kneza Mihajla Obrenovića 25
26000 Pančevo, SRBIJA

 

T: + 381 13 23 17 880
E: office@renex.rs

 

RENEX.RS

RUMUNIJA

 

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, RUMUNIJA

 

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

 

RENEX.RO

NEMAČKA

 

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen, NEMAČKA

 

T: +49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

 

REECO.INFO

HRVATSKA

 

Ulica grada Vukovara
271 10000 Zagreb, HRVATSKA

 

T: +385 99 44 89 777
E: office@selen.hr

 

SELEN.HR

KONTAKTIRAJTE NAS

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, Poland

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55

F: +48 54 411 25 56
E: office@renex.pl

Przetwarzanie danych

Newsletter

2 + 15 =

INTERNACIONALNE KANCELARIJE
SRBIJA

Kneza Mihajla Obrenovića
25 26000 Pančevo, SRBIJA

T: + 381 13 23 17 880
E: office@renex.rs

RENEX.RS

RUMUNIJA

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, RUMUNIJA

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

RENEX.RO

NEMAČKA

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen, NEMAČKA

T: +49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

REECO.INFO

CHORWACJA

Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb, HRVATSKA

T: +385 99 44 89 777
E: office@selen.hr

SELEN.HR