ZAKAŽITE SASTANAK ZA SAVETNIKA U VAŠOJ KOMPANIJI

POSETA SAVETNIKA
VAŠOJ KOMPANIJI

Nudimo individualnu brigu tehničkog savetnika za prodaju koji će Vas voditi kroz izbor tehnoloških rešenja, procesa, materijala i uređaja u Vašoj kompaniji.

POSETITE
TEHNOLOŠKI CENTAR

U sklopu posete našem Tehnološkom Centru nudimo Vam testove kompletnih proizvodnih linija, podešavanja procesa, testove proizvodnje i servisa, kao i obuku zaposlenih.

KONTAKTIRAJTE NAS

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, Poland

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55

F: +48 54 411 25 56
E: office@renex.pl

Przetwarzanie danych

Newsletter

INTERNACIONALNE KANCELARIJE

SRBIJA

 

Kneza Mihajla Obrenovića 25
26000 Pančevo, SRBIJA

 

T: + 381 13 23 17 880
E: office@renex.rs

 

RENEX.RS

RUMUNIJA

 

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, RUMUNIJA

 

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

 

RENEX.RO

NEMAČKA

 

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen, NEMAČKA

 

T: +49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

 

REECO.INFO

HRVATSKA

 

Ulica grada Vukovara
271 10000 Zagreb, HRVATSKA

 

T: +385 99 44 89 666
E: office@selen.hr

 

SELEN.HR

KONTAKTIRAJTE NAS

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, Poland

T: 54 231 10 05
T: 54 411 25 55

F: +48 54 411 25 56
E: office@renex.pl

Przetwarzanie danych

Newsletter

INTERNACIONALNE KANCELARIJE
SRBIJA

Kneza Mihajla Obrenovića
25 26000 Pančevo, SRBIJA

T: + 381 13 23 17 880
E: office@renex.rs

RENEX.RS

RUMUNIJA

Strada Văliug, nr. 32, Sector 1
13986 București, RUMUNIJA

T: +40 799 774 330
E: office@renex.ro

RENEX.RO

NEMAČKA

Lise-Meitner-Str. 6
40878 Ratingen, NEMAČKA

T: +49 0163 250 3519
E: germany@reeco.info

REECO.INFO

CHORWACJA

Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb, HRVATSKA

T: +385 99 44 89 666
E: office@selen.hr

SELEN.HR