Znakowanie pakietów elektronicznych

Znakowanie pakietów elektronicznych

Systemy zbierania i analizy danych stają się nieodłącznym elementem procesu produkcji. Szczególnie widoczne jest to w branży elektronicznej, gdzie kluczową dla konkurencyjności staje się możliwość odnotowywania przestojów, weryfikacji ich przyczyn i zapobiegania im w...