Clean room – tworzenie stref czystych

Clean room – tworzenie stref czystych

Postęp technologiczny wymaga dziś stosowania w procesach produkcyjnych i laboratoryjnych warunków wysokiej czystości, tak by wyeliminować najdrobniejsze zanieczyszczenia typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne, które wpływają na jakość produktu bądź wyniki...