Poza dostarczaniem sprzętu Grupa RENEX oferuje wsparcie w pełnym wykorzystaniu możliwości systemu YsUP Yamaha, organizując szkolenia i zapewniając wsparcie techniczne. Dzięki temu, producenci elektroniki mają szansę na znaczne podniesienie swojej wydajności i jakości, korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.