W całym kraju trwają wysiłki skierowane ku minimalizacji ryzyka epidemiologicznego. Zarówno jednostki budżetowe jak i prywatne przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany infrastrukturalne pomagające zminimalizować kontakt między osobami oraz wyeksponowanie pracowników na przedmioty – potencjalnie nośniki niebezpiecznych drobnoustrojów.

Działania te mogą być i są w dużej mierze realizowane przez podwykonawców z branży budowlanej, jak również przez samych zainteresowanych – często wymagają jednak zastosowania elementów specjalistycznych – takich jak odpowiednie śluzy, filtrowentylatory czy okna podawcze.


Realizatorzy tych projektów w kraju, zderzają się jednak obecnie z problemem niedostępności, długiego czasu oczekiwania oraz niskiej jakości tych niezbędnych elementów.


Grupa RENEX – w ramach swojej marki CLEANROOM – CLEANSYS wyspecjalizowanej w tworzeniu pomieszczeń wysokiej czystości – wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dzięki wciąż rozbudowywanym wysokim stanom magazynowym w Polsce dostarcza najbardziej potrzebne gotowe elementy konstrukcyjne – od ręki – z dostawą – w terminie 7 dni.


Poniżej przedstawiamy wybrane elementy specjalistyczne znajdujące obecnie największe zainteresowanie wśród podwykonawców realizujących projekty przebudowy przeciwepidemiologicznej.


ŚLUZY OSOBOWE


Śluzy osobowe typu airshower. Są to gotowe do zamontowania, działające aktywnie urządzenia pozwalające na przecięcie ciągu komunikacyjnego i oddzielenie od siebie dwóch stref o różnym poziomie czystości. Najpopularniejszy model – CR-GAS-004 – ma przybliżone wymiary całkowite 1000x1400x2200 mm i pozwala na przechodzenie w jednym cyklu jednej osoby. Urządzenia tego typu składają się z ustawionych w ciągu dwojga drzwi i umieszczonej pomiędzy nimi komory nawiewnej. Osoba, przechodząc z jednej strefy do drugiej wchodzi do wnętrza śluzy.

Po zamknięciu drzwi, uruchamia się skierowany na nią automatyczny nawiew filtrowanego powietrza. Powietrze przepływa przez filtry: wstępny i HEPA, i jest wydmuchiwane pod dużym ciśnieniem – z prędkością 23-25 m/s – z 12 dysz (po 6 z każdej strony) w stronę osoby poddawanej oczyszczaniu w śluzie. Jest następnie częściowo wykorzystywane w cyklu ponownego owiewania. Cykl trwa zależnie od wybranych ustawień od kilku do kilkudziesięciu sekund i jest regulowany za pomocą przycisków na panelu sterującym umieszczonym wewnątrz śluzy. Po zakończeniu cyklu obydwoje drzwi zostają odblokowane. Co oczywiste, możliwe jest jednak otwarcie tylko jednych drzwi (tzw. zabezpieczenie krzyżowe otwarcia drzwi). Na wypadek wystąpienia zagrożenia śluza wyposażona jest w 3 wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na zewnątrz – przy każdych drzwiach – i wewnątrz urządzenia – na panelu sterującym.


OKNA PODAWCZE


Okna podawcze to gotowe do zamontowania urządzenia pozwalające na przekazywanie przedmiotów pomiędzy strefami o różnym poziomie czystości. Dostępne są trzy typy tego urządzenia:

  • pasywne,
  • aktywne nad lub podciśnieniowe,
  • oraz aktywne z wbudowanym wewnętrznym systemem oczyszczania powietrzem filtrowanym filtrem absolutnym HEPA.

Urządzenie w swojej podstawowej – pasywnej wersji składa się z dwojga ustawionych w ciągu drzwiczek i komory pomiędzy nimi. Dzięki zastosowaniu zabezpieczenia krzyżowego tylko jedne z drzwiczek mogą być otwarte jednocześnie.

Śluza osobowa

Aktywna wersja – tzw. ciśnieniowa – pozwala na podłączenie urządzenia do funkcjonującego w budynku systemu nawiewno-wywiewnego. Przy wykorzystaniu przepustnic stałego wypływu, wewnątrz urządzenia uzyskuje się zwiększone albo zmniejszone ciśnienie względem sąsiadujących pomieszczeń. Właściwe ustawienie poziomu ciśnienia w rozdzielanych pomieszczeniach oraz wewnątrz okna podawczego pozwala na utrzymanie wymaganego poziomu czystości. Zależnie od potrzeb sekwencje takie ustawia się kaskadowo gdzie w pomieszczeniu pierwszym jest niższe ciśnienie niż wewnątrz śluzy, a w pomieszczeniu drugim, za śluzą, wyższe ciśnienie, bądź jako bufor – gdzie w śluzie jest wyższe albo niższe ciśnienie niż w sąsiadujących pomieszczeniach. Trzeci typ tych urządzeń – dzięki wbudowanemu systemowi filtracji wstępnej i HEPA – pozwala na stały – tj. wymuszony, równomierny przepływ powietrza z góry na dół. Odbiór powietrza następuje za pomocą perforacji umieszczonych na dole komory, gdzie jest zasysane ponownie, co powoduje jego obieg zamknięty. W komorze roboczej nie jest wytwarzane nadciśnienie (taka sama ilość powietrza jest wyciągane co nadmuchiwana). 


FILTROWENTYLATORY


Filtrowentylatory to gotowe do zamontowania urządzenia łączące w jednym module wentylator z filtrem wstępnym i HEPA. Głównym przeznaczeniem urządzenia jest montaż w pomieszczeniach o podwyższonej czystości, w szczególności nad stanowiskami pracy jako nawiew laminarny – tj. niepowodujący turbulencji powietrza. Urządzenia tego typu pozwalają na uzyskanie właściwej czystości powietrza w określonej strefie – np. w przestrzeni pobierania próbek. Moduł jest konwencjonalnie montowany we właściwie przygotowanych ramach sufitowych i waży około 35 kg. Zbliżonym rozwiązaniem – dla zastosowań o mniejszym zakresie – są komory laminarne. Pozwalają one na uzyskanie właściwej jakości powietrza na powietrzni roboczej. Składają się ze stołu roboczego i umieszczonego nad nim modułu filtrowentylatora.

Przestrzeń blatu roboczego jest zamknięta z trzech stron – pozwalając użytkownikowi na swobodny dostęp i pracę pod nadmuchem filtrowanego powietrza. Urządzenia tego rodzaju znajdują szczególne zastosowanie w przypadku pracy nad wrażliwymi przedmiotami.


CLEANBOXY


Cleanboxy to uniwersalne i mobilne pomieszczenia czyste. Umożliwiają uzyskanie wewnątrz budynku – np. hali – w łatwy sposób wydzielonej przestrzeni o podwyższonej czystości. Stanowią alternatywę dla budowy całych pomieszczeń czystych typu cleanroom pozwalając na uzyskanie bardzo zbliżonych, a często identycznych rezultatów. Najpopularniejsze modele mają przybliżone wymiary wewnętrzne 2000 x 2500mm albo 2500 x 2500mm przy 2200mm wysokości. Moduły tego typu wyposażone są w zintegrowany system filtracji powietrza i stanowią najbardziej uniwersalne i najszybsze rozwiązanie problemu budowy stref podwyższonej czystości.


Wymienione wyżej urządzenia i produkty stanowią jedynie niewielką część oferty RENEX Group – CLEANROOM. Grupa dostarcza również produkty na specjalne zamówienie oraz realizuje kompleksowy zakres usług związanych z budową stref czystych, oraz zabezpieczeń minimalizujących ryzyko epidemii w przedsiębiorstwach.


Te oraz inne produkty z oferty RENEX Group można przetestować w działaniu w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX we Włocławku.


Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl.

Mobilny Cleanroom