Elektronika pojawia się we wszystkich dziedzinach naszego życia. To, że elektroniczne systemy sterowania znajdziemy w bramie wjazdowej czy instalacji podlewania ogródka przestało być czymkolwiek niezwykłym. Duża część produkowanych pakietów tworzona musi być więc z myślą o użytkowaniu ich w warunkach dalekich od idealnych. Oczywistym jest, że elektronika jaka ma być zastosowana np. w oświetleniu zewnętrznym czy prędkościomierzu motocykla będzie poddawana dużym zmianom wilgotności i temperatury. Jednocześnie odbiorcy wymagają od niej takiej samej niezawodności jak od każdego innego sprzętu – nienarażonego na skrajne warunki atmosferyczne.

Taki stan rzeczy sprawia, że coraz więcej produkowanych pakietów elektronicznych pokrywanych jest powłokami zabezpieczającymi – tzw. conformal coating. To, co do niedawna było rzadkością obecnie staje się standardem.

W konsekwencji firmy produkcyjne, by móc przyjmować znaczącą część zamówień, muszą zapewnić sobie możliwość wydajnej realizacji tego procesu. Może on być bez wątpienia realizowany ręcznie. Patrząc jednak na nowoczesne przedsiębiorstwa – pracujące w oparciu o kilka w pełni zautomatyzowanych linii, oczywistym jest, że stosowanie takich podstawowych rozwiązań stanowiłoby wąskie gardło produkcyjne. Wydajność linii spada w takim przypadku do realnych możliwości tego słabego ogniwa.

Gotowe rozwiązanie

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Grupa RENEX opracowała i wprowadziła w ostatnim czasie na rynek nowy model Robota REECO – Robota Lakierującego. Nowe urządzenie zostało stworzone w celu zautomatyzowania etapu produkcyjnego obejmującego rozprowadzanie natryskowe płynów.

Automat został wyposażony w zawór natryskowy zapewniający równomierne nanoszenie powłok płynnych o lepkości od niskiej do średniej oraz innowacyjny, zintegrowany układ czyszczenia dyszy eliminujący problem ręcznego czyszczenia zaworu. Rozwiązanie to pozwala m.in. na efektywne i precyzyjne nakładanie różnego typu powłok, w tym pokrycia conformal coating.

Cechą wyróżniającą urządzenie jest możliwość dowolnej konfiguracji systemów dozowania i zaworów dozujących na głowicy robota. Pozwala to na dopasowanie go do konkretnej aplikacji i materiałów (mediów) jakie mają być rozprowadzane. Na głowicy urządzenia można zamontować nawet trzy różne zawory. Daje to możliwość jednoczesnego dozowania nawet trzech mediów, podnosząc wydajność i skracając czas pojedynczego cyklu.

Nagrodzone w 2020 roku Godłem TERAZ POLSKA, Roboty REECO zostały stworzone do działania w zakładach produkcyjnych i produkcyjno-usługowych. Z tego względu zastosowano w nich rozwiązania umożliwiające pracę zarówno poza linią jak i w linii. Pozwala to na ich dowolne zestawiane z innymi urządzeniami bądź ze sobą, i łączenie kilku procesów takich jak skręcanie, lutowanie i dozowanie.

Wraz z nowym robotem wprowadzono do oferty REECO również nowy system transportu w postaci zamkniętych transporterów typu conveyor, co dodatkowo rozszerzyło możliwości dopasowania ustawienia urządzeń do potrzeb konkretnych linii produkcyjnych. Podobnie jak w pozostałych modelach serii Robotów REECO, w Robocie Lakierującym zastosowano ramię typu SCARA firmy YAMAHA, które m.in. dzięki konstrukcji bezpaskowej i wysokiej jakości wykonania gwarantują najwyższy stopień powtarzalności, szybkości i niezawodności. Ponadto parametry procesu kontrolowane są przez sterownik PLC firmy Siemens.

 

Co szczególnie istotne, urządzenie zostało oparte na Systemie Zrobotyzowanym REECO, co pozwala – jak we wszystkich Robotach REECO –  na późniejszą zmianę głowicy robota. Dzięki tej pełnej kompatybilności, Robot Lakierujący może być w takim przypadku zmieniony w robota lutowniczego, skręcającego, dozującego czy też innego – w aplikacji zrealizowanej na indywidualne zamówienie. Daje to użytkownikom możliwość reakcji na zmieniające się presje rynkowe czy potrzeby produkcyjne i szybką reorganizację elementów linii bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Wpisując się w wymogi stawiane przed nowoczesnymi przedsiębiorstwami urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w oprogramowanie typu traceability zbierające dane statystyczne w toku realizowanych projektów. Roboty REECO zostały opracowane w toku działalności badawczo-rozwojowej CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX. 

Założony przez Grupę RENEX ośrodek prowadzi szeroką działalność doradczą i szkoleniową realizując misję firmy dostarczania kompleksowego wsparcia branży elektronicznej. Zgodnie z tymi założeniami przewodnimi, pomoc innym przedsiębiorcom – niezależnie od ich skali działalności – w udoskonalaniu ich procesów produkcji przekłada się na rozwój całej sfery produkcji i naprawy urządzeń elektronicznych w Polsce.

Przekonani że jest to rozwiązanie, które pozwoli na osiągnięcie pożądanego wzrostu prędkości oraz stabilnej jakości, zespół projektowy przeszedł do ostatecznej weryfikacji, a następnie wprowadził proces na linii montażowej. Firma bada obecnie możliwości wykorzystania robotów YAMAHA do usprawnienia innych procesów w fabryce. 

Wsparcie w automatyzacji 

W ramach świadczenia kompleksowych usług, Grupa RENEX dostarcza nie tylko same urządzenia ale również szeroki zakres usług doradczych, serwisowych i szkoleniowych. Specjaliści CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX pomagają w identyfikacji problemów produkcyjnych i doborze odpowiednich rozwiązań technologicznych.

W Centrum prowadzone są również szkolenia z zakresu wprowadzanych rozwiązań zrobotyzowanych. W ośrodku działa AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE YAMAHA dostarczające wiedzę specjalistyczną dotyczącą obsługi i programowania urządzeń i robotów przemysłowych, co pozwala użytkownikom w pełni korzystać z ich możliwości.

CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX wspomaga dostosowywanie procesów w działających na rynku przedsiębiorstwach. Dotyczy to w szczególności tych podmiotów, które rozwijają bądź wdrażają własną produkcję pakietów i urządzeń elektronicznych, bądź tych, które dążą do automatyzacji swoich szeroko w tym miejscu rozumianych procesów poprzez implementację robotów przemysłowych

Ośrodek prowadzi również działalność doradczą w zakresie ochrony ESD oraz tworzenia i prawidłowego utrzymywania EPA (strefy ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi). Grupa RENEX, dostarczając kompleksowe rozwiązania, oferuje również szeroki wachlarz wparcia serwisowego – gwarancyjnego i pogwarancyjnego W ramach tych usług prowadzone są m.in. usługi konsultacji w zakresie prawidłowego użytkowania oraz prewencyjnej konserwacji urządzeń umożliwiający zredukowanie ryzyka awarii i związanych z nimi przestojów do minimum.

Należy dodać, że Dział Serwisu Grupy RENEX został odznaczony przez firmę YAMAHA tytułem najlepszego Serwisu Urządzeń Produkcyjnych YAMAHA w Europie w 2020roku. Przyznana nagroda potwierdza najwyższy światowy poziom świadczonych usług.

 

Podsumowując

Zabezpieczanie pakietów elektronicznych powłokami typu conformal coating staje się stałym elementem procesu produkcji. Automatyzacja tego etapu jest tym samym koniecznością stojącą przed wieloma przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Rozwiązaniem tego problemu mogą być gotowe do wdrożenia Roboty Lakierujące REECO. Procesy implementacji, szkoleń i serwisu może ułatwić wparcie specjalistów CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX.