Weszła w życie nowa rewizja normy IPC/WHMA-A-620 o oznaczeniu porządkowym „D”.
Jest już dostępna w języku polskim.

Normy IPC to tworzone przez stowarzyszenie o tej samej nazwie (ang. Association Connecting Electronics Industries) standardy zawierające wymagania m.in. dla projektowania, montażu i naprawy pakietów elektronicznych oraz montażu kabli i wiązek przewodów. Normy są stosowane przez zamawiających i wykonawców na całym świecie dla ułatwienia komunikacji w zakresie oczekiwanej jakości wykonania produktu.

Norma IPC/WHMA-A-620 o tytule Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów – znana powszechnie jako „620-tka” jest jednym z najważniejszych standardów stosowanych we współczesnej produkcji wiązek kablowych. Obejmuje m.in. kryteria w zakresie przygotowania, lutowania i crimpowania przewodu, połączeń IDC, zgrzewania ultradźwiękowego, splotów przewodów, montażu złącza, wtryskiwania/zalewania, pomiaru zestawów kablowych i przewodów, znakowania/etykietowania, połączeń kabli współosiowych i dwuosiowych, zabezpieczania i ekranowania wiązek przewodów, montażu końcowego wyrobu oraz testów elektrycznych i mechanicznych.

Istotne zmiany, które pojawiły się w wymaganiach rewizji D normy IPC/WHMA-A-620 dotyczą m.in.:

  • Stanu Docelowego (ang. Target Condition) – zrezygnowano z kryteriów dla stanu Docelowego, co oznacza, iż obecnie znajdziemy kryteria dla stanu Dopuszczalnego, Wskaźnika Procesu, Wady, stanów łączonych czy warunków nieokreślonych,
  • wprowadzono kryteria dla maksymalnych limitów zanieczyszczeń wsadu lutowniczego,
  • uzupełniono wymagania dla zakończeń zagniatanych (crimpowanych) o kryteria w zakresie stosowania osłon termokurczliwych,
    zaktualizowano wytyczne w zakresie połączeń IDC,
  • wprowadzono nowe kryteria dla wtryskiwania/zalewania w elastycznych taśmach zasilających,
  • zaktualizowano i rozszerzono kryteria dla montażu wyrobu końcowego,
    zrezygnowano z publikacji kryteriów dla połączeń owijanych bez lutowania kierując ewentualnych zainteresowanych do standardu MIL-STD-1130.

Z pozostałymi zmianami, które się pojawiły w nowej rewizji będzie można zapoznać się w trakcie organizowanego w maju 2021 szkolenia otwartego z tej normy, które odbędzie się w siedzibie firmy RENEX we Włocławku w następujących terminach:

IPC/WHMA-A-620 CIS – Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów – w terminie – 17.05 – 20.05.2021,

IPC/WHMA-A-620 CIS + praktyka – Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów + zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia wiązek przewodów – w terminie – 17.05 – 21.05.2021.

Warto dodać, że na zajęciach praktycznych z zakresu tworzenia wiązek przewodów uczestnicy mają możliwość pracy z narzędziami i wyposażeniem stosowanym m.in. w branży militarnej i SPACE.

Wydana właśnie przez Stowarzyszenie IPC polska wersja rewizji D, podobnie jak jej wszystkie poprzednie wersje, została przetłumaczona we współpracy z kadrą RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER – największym i najdłużej działającym AUTORYZOWANYM CENTRUM SZKOLENIOWYM IPC w Europie Centralno-Wschodniej. Centrum oferuje szkolenia dla elektroników obejmujące pełen zakres normy IPC oraz kursy z zagadnień ochrony antystatycznej. Trenerzy RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER mogą podzielić się prawie 20-letnim doświadczeniem w opracowywaniu standardów IPC i materiałów szkoleniowych oraz prowadzeniem autoryzowanych szkoleń IPC. Warto również nadmienić, iż kadra RENEX EEC wniosła istotny wkład w opracowanie modułu praktycznego w zakresie tworzenia wiązek przewodów w myśl wytycznych normy IPC/WHMA-A-620 zasiadając wspólnie z pracownikami IPC w komitecie technicznym IPC.

Polski podmiot szczyci się przeszkoleniem ponad 30 tysięcy specjalistów w kraju i za granicą i, co szczególnie istotne, uprawnieniami do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień nawet na poziomie Certyfikowanego Trenera IPC.