Spółka TECHNOSYSTEM poinformowała o zwiększeniu mocy przerobowych i wydajności swoich linii produkcyjnych SMT dzięki inwestycji w urządzenie pick&place YAMAHA YSM20 oraz drugą już drukarkę pasty lutowniczej YAMAHA YCP 10. Całość procesu produkcji została również objęta nowoczesnymi systemami gromadzenia i analizy danych – traceability – YAMAHA DASHBOARD.

Technosystem sp. z o.o. z Piaseczna jest firmą produkcyjną działającą na rynku od ponad 10 lat specjalizującą się w produkcji pakietów elektronicznych na zlecenie. Spółka cieszy się wysoką renomą na rynku świadcząc usługi importu i montażu komponentów elektronicznych. Od roku działa w nowo wybudowanej hali produkcyjnej, która umożliwiła firmie znaczący rozwój parku maszynowego.

Grupa RENEX jako przedstawiciel YAMAHA SMT dostarczyła i kompleksowo wdrożyła w firmie Technosystem urządzenia i systemy wchodzące w zakres inwestycji: automat pick&place YSM20, drukarkę pasty lutowniczej YCP10 oraz oprogramowanie DASHBOARD, a także przeprowadziła odpowiednie szkolenia dla operatorów. Grupa zapewni również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych urządzeń w toku ich użytkowania.


Nasza dotychczasowa wydajność montażu sięgająca 20mln komponentów miesięcznie wraz z rozwojem firmy stała się niewystarczająca. Ostatni rok i dobre pomimo kryzysu perspektywy kontraktowe potwierdziły nasze wcześniejsze założenia co do konieczności rozbudowy naszych linii produkcji SMT. Dostrzegaliśmy jednocześnie, że zwiększająca się ilość danych dotycząca komponentów i produkowanych pakietów wykraczała już poza realne możliwości analizy naszych specjalistów. Poszukując rozwiązania sytuacji zwróciliśmy się do naszego wieloletniego partnera – Grupy RENEX. W toku wspólnej oceny zastanej sytuacji i możliwości rozwoju dobraliśmy rozwiązania w postaci nowego urządzenia pick&place YAMAHA YSM20 oraz drugiej już takiej w naszym zakładzie produkcyjnym drukarki pasty lutownicznej YAMAHA YCP10. Zakup zwiększył wydajność linii o ponad 60tyś komponentów na godzinę w realizacji zgodnej z normą IPC 9850
– nakreślał zarysy inwestycji Pan Wojciech Niedźwiedź – Prezes firmy Technosystem.

Misją Grupy RENEX jest dostarczanie kompleksowego wsparcia dla branży elektronicznej i wspieranie jej rozwoju. Wielopoziomowa współpraca z firmą Technosystem w ramach, której dostarczyliśmy i dostarczamy nie tylko znaczące urządzenia linii SMT, ale również meble przemysłowe i wyposażenie naszej produkcji, a także świadczyliśmy pomoc doradczą, logistyczną szkoleniową i serwisową jest tego doskonałym przykładem. Wierzymy, że wieloletnie relacje partnerskie oraz najwyższy poziom usług przekładają się nie tylko na rozwój nas i naszych klientów ale również wpływają na rozwój całej branży elektronicznej. Liczymy na dalsze lata tej owocnej współpracy. – komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Urządzenie pick&place YAMAHA YSM 20 jest uniwersalną platformą, która może być uzbrojona w nawet 128 podajników 8mm i systemy szybkiego przezbrajania. Wymiana tego urządzenia pozwoliła na zwiększenie elastyczności całej linii przy zachowaniu tej samej powierzchni produkcyjnej.

Wprowadzone dla wszystkich urządzeń działających w spółce Technosystem oprogramowanie traceability YAMAHA DASHBOARD z pełną analizą i statystyką realizacji zadań pozwala na opracowywanie danych w zakresie komponentów, produkcji i produktów. Choć już od 6 lat firma miała możliwość identyfikacji każdego komponentu użytego w określonym pakiecie elektronicznym. Dla indywidualnego produktu – pakietu elektronicznego – może być stworzona pełna historia procesu określająca m.in. to kiedy został zmontowany, na jakich maszynach, jaki operator był na tej linii, jakie komponenty zostały użyte, od którego dostawcy pochodziły, w jakim dniu w miesiącu i przez kogo zostały przyjęte do magazynu i wprowadzone. Dzięki inwestycji w nowy system dane pozwalają na pełną analizę sytuacji niepożądanych takich jak przestoje i wyciąganie wniosków jak zapobiegać im w przyszłości. YAMAHA DASHBOARD jest kompatybilny z systemem magazynowania oraz urządzeń do przechowywania i liczenia komponentów takich jak liczarki RTG czy szafa do komponentów SMD. Wszystko to składa się na całościowe zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa.

W ramach wcześniejszej współpracy pomiędzy firmami Grupa RENEX dostarczyła do spółki Technosystem wyposażenie hali produkcyjnej w tym nominowane w ostatnim czasie do Godła TERAZ POLSKA i zdobywające duże uznanie na rynkach zagranicznych Meble Antystatyczne REECO. Inwestycje te objęły m.in. stanowiska robocze o elektrycznie regulowanej wysokości blatu oparte o Stoły Antystatyczne REECO Premium.


O GRUPIE RENEX

Grupa RENEX to firma o ponad 30 letniej tradycji specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia w zakresie produkcji pakietów elektronicznych. Obejmuje to szerokie usługi doradztwa techniczno-handlowego, szkoleń i serwisu. W ramach realizacji tej misji, Grupa opracowała CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie partnerzy i klienci mogą z pomocą ekspertów RENEX i korzystając z dostępnych na miejscu kompletnych linii produkcyjnych i DEMO ROOM dobrać rozwiązania, urządzenia i technologie odpowiednie dla swoich potrzeb. Poza wsparciem doradczym, Grupa specjalizuje się również w strefie szkoleniowej. W jej skład wchodzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE IPC – prowadzące szkolenia w zakresie norm IPC oraz zabezpieczeń ESD. Ponadto Grupa RENEX dostarcza indywidualnie dobrane szkolenia z prawidłowej obsługi i programowania urządzeń produkcyjnych i robotów przemysłowych w ramach AUTORYZOWANEGO CENTRUM SZKOLENIOWEGO YAMAHA. Misję realizacji kompleksowego wsparcia dopełnia pełen zakres usług serwisowych i poserwisowych, których poziom został w ostatnim czasie potwierdzony przyznaną przez Firmę YAMAHA nagrodą Najlepszego Serwisu SMT w Europie.