Grupa RENEX poinformowała o przyznaniu jej przez YAMAHA Robotics Nagrody Special Achievement w sferze robotyki przemysłowej.

Podczas dorocznego spotkania YAMAHA przyznane zostały nagrody dla wyróżniających się partnerów firmy. W toku projektu oceniono działania podjęte przez wszystkie podmioty prowadzące działalność dystrybucyjną we współpracy z YAMAHA w Europie w 2021 roku.

Dzięki cyfrowej formule w wydarzenie zaangażowani byli zarówno przedstawiciele YAMAHA z europejskiego biura firmy w Niemczech, jak i Centrali w Japonii.

Grupa RENEX będąca partnerem i dystrybutorem YAMAHA na Polskę, Bałkany i Rumunię, została odznaczona Nagrodą za Szczególne Osiągnięcia – Special Achievement Award w uznaniu ciągłego i szybkiego wzrostu bazy klientów i zaangażowania w specjalistyczne szkolenia.

Jak podkreśla YAMAHA w swojej informacji prasowej nagroda promuje nowe inicjatywy mające na celu wsparcie sieci sprzedaży w zakresie automatyki fabrycznej.

W toku wydarzenia transmitowano również na żywo z Japonii prezentacje dotyczące najnowszych osiągnięć technicznych YAMAHA: w tym robotów jednoosiowych, SCARA i LCMR200 w symulacji montażu baterii. Seria liniowych modułów transportowych LCMR200 została rozszerzona o jednostkę cyrkulacji poziomej, która zwiększa przepustowość i elastyczność systemu w przypadku układów obejmujących wiele pasów ruchu. Jednostka ta umożliwia łatwe przemieszczanie wózków (zwanych również karetkami) LCMR200 pomiędzy torami, co pozwala na pracę bez przerw.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyznanej nam nagrody. Zauważony przez YAMAHA poprzez tę nagrodę wzrost bazy klientów, jak również nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości szkoleń. Jesteśmy przekonani, że dla dostarczania najwyższej jakości usług kluczowe znaczenie ma zarówno dobranie odpowiednich rozwiązań na etapie inwestycji jak i odpowiednie przeszkolenie operatorów nowych urządzeń i linii produkcyjnych, tak by mogli w pełni wykorzystywać ich potencjał w przyszłości. W tym celu stworzyliśmy CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX – i jedną z jego jednostek AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE YAMAHA. Co ciekawe – dzięki zgromadzonym w tym ośrodkom zasobom wiedzy i infrastruktury – szkoleni są tam nawet sami specjaliści YAMAHA. W perspektywie przyznanej nagrody, z dużym uśmiechem możemy się domyślać, że są oni zadowoleni z poziomu dostarczanych przez nas szkoleń.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Jest to już kolejna nagroda przyznana Grupie RENEX przez firmę YAMAHA. Ubiegłoroczne spotkanie przedstawicieli przyniosło polskiej firmie wyróżnienie Most Valuable Distributor Award, a tym samym tytuł Najlepszego Dystrybutora Robotów YAMAHA w Europie. Ponadto w ostatnich tygodniach Specjalista Grupy RENEX uzyskał trzecie miejsce w zawodach wyłaniających najlepszego inżyniera serwisu YAMAHA na świecie.

Więcej o CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX w poniższych materiałach video:

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe RENEX Robotics:

YAMAHA szkoli specjalistów w Centrum Szkoleniowym RENEX:

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe RENEX Robotics: