Grupa RENEX została nagrodzona w plebiscycie „Przedsiębiorstwo na medal” organizowanym przez Zakład Zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Celem projektu jest wyróżnienie firm, które wykazują wysoki stopień innowacyjności, przedsiębiorczości oraz społecznej odpowiedzialności.

W tym tygodniu odbyło się pierwsze z cyklu zapowiadanych spotkań pomiędzy przedstawicielami Grupy RENEX a Zakładu Zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Rozmowy mają na celu doprowadzenie do powstania wielopoziomowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

Pierwszą płaszczyzną stało się zakwalifikowanie Grupy RENEX do realizowanego przez PUZ we Włocławku projektu pn. „Przedsiębiorstwo na Medal”. Celem programu jest wybór i wyróżnienie firm z regionu, których działalność opiera się o wartości społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Grupa RENEX została doceniona za wkład jaki wnosi w upowszechnianie wiedzy specjalistycznej oraz za wsparcie szkoleniowe jakiego dostarcza szkołom i uczelniom technicznym oraz firmom z branży elektronicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Przyznając kwalifikację uwzględniono również rolę jaką odgrywa założone przez Grupę CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX w opracowywaniu i promocji nowoczesnych technologii w regionie.

Zgodnie z założeniami projektu informacje dotyczące wyróżniających się firm będą prezentowane szerokim kręgom tegorocznych maturzystów w toku prowadzonych webinarów. Celem tych działań będzie rozwinięcie świadomości wśród młodych osób co do potencjalnych ścieżek edukacji i kariery w regionie. 

Jak zapowiadają przedstawiciele obydwóch stron jest to dopiero pierwszy krok w nawiązywaniu w współpracy pomiędzy Grupą RENEX a Zakładem Zarządzania PUZ we  Włocławku.


Bardzo cieszą nas lokalne inicjatywy i to wyróżnienie. Zawsze byliśmy dumni z tego, że niezmiennie – od ponad 30 lat – jesteśmy firmą z Włocławka. Chcemy wspierać rozwój naszego miasta i regionu. Uważamy, że współpraca na płaszczyźnie edukacja-biznes jest niezbędna by taki rozwój miał miejsce. Widzimy duży potencjał w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku jako centrum kształcącego wysokiej klasy specjalistów. Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda nam się tylko zacieśnić współpracę i rozwinąć ją na coraz to kolejne sfery
– komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

W ramach struktur Grupy RENEX we Włocławku powstało CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX gdzie rozwijane są najnowocześniejsze technologie i prowadzone są szkolenia – m.in. z zakresu robotyki i automatyzacji procesów produkcyjnych. W Centrum została m.in. opracowana odznaczona godłem TERAZ POLSKA seria robotów REECO.W skład Grupy RENEX wchodzi również marka RENEX EEC tworząca najdłużej działające i największe w Europie Środkowo-Wschodniej AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE IPC, które oferuje szkolenia dla elektroników i przeszkoliło do tej pory ponad 30 tysięcy specjalistów.