Polskie firmy rodzinne u progu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa COVID-19. Albo Państwo pomoże przedsiębiorcom teraz, albo za chwilę, nie będzie komu pomagać! Przedsiębiorcy wołają o wsparcie!

Dla nas, przedsiębiorców rodzinnych, firma jest głównym, a często jedynym źródłem utrzymania rodziny. To my, swoimi majątkami ponosimy ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Jako pracodawcy milionów Polaków ponosimy odpowiedzialność również za ich rodziny. Dlatego wspólnym interesem jest zachowanie ciągłości funkcjonowania naszych biznesów.


Rozumiejąc i szanując priorytety działań Rządu, wstrzymaliśmy się od przedterminowej reakcji. Doceniamy zaangażowanie władz w przygotowanie planu działań dla ratowania gospodarki.

Jednak, po przedstawieniu założeń tzw. Tarczy Antykryzysowej – musimy jednoznacznie stwierdzić: TO NIE WYSTARCZY! Pakiet osłonowy należy PILNIE dopracować. W tej trudnej sytuacji Państwo powinno zadbać o przedsiębiorców i pracowników. Liczymy na kompleksowe i odważne rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ryzyko oraz pomogą szybciej wyjść z kryzysu.


Apelujemy o wsłuchiwanie się w głosy przedsiębiorców i współdziałanie dla dobra naszego kraju.

PEŁNA TREŚĆ APELU I POSTULATÓW IFR