Gwałtownie rozwijająca się branża produkcji i naprawy elektroniki staje się w Polsce coraz bardziej konkurencyjna. Niewielki margines zysków sprawia jednak, że kluczowa dla sukcesu stała się umiejętność minimalizowania kosztów. W poniższym opracowaniu przyjrzymy się stanowiskom pracowniczym przeznaczonym dla tej gałęzi przemysłu, a w szczególności temu, w jaki sposób dobór właściwych rozwiązań pozwala na zmniejszenie kosztów działalności i zwiększenie przewagi rynkowej.

Omawianie tego zagadnienia należy rozpocząć od kwestii dość oczywistej – branża produkcji i naprawy elektroniki wymaga stosowania specjalnych rozwiązań. Już sam fakt, że duża część działalności powinna odbywać się w strefach EPA, sprawia, że wybierane wyposażenie musi spełniać odpowiednie standardy. Jest to jednocześnie specyficzna działalność – gwałtownie się rozwijająca i często wymagająca godzenia ze sobą dużej elastyczności z najwyższą precyzją realizacji.

Z tego względu w tym opracowaniu przyjrzymy się linii mebli i stanowisk pracy stworzonych właśnie na potrzeby tej branży. Meble antystatyczne REECO są polską marką wyposażenia dla przemysłu elektronicznego. Od wielu lat zdobywają one uznanie również w innych dziedzinach przemysłu, choć producent – Grupa RENEX – podkreśla, że były i są tworzone z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, z zachowaniem panujących w niej standardów.

Koszt nieruchomości

Jeszcze w nie tak odległej przeszłości wielkość przestrzeni produkcyjnych była czynnikiem często bagatelizowanym. Określenie small footprint, pojawiające się w specyfikacjach urządzeń produkcyjnych jako ich ogromna zaleta, często postrzegano jako coś, co może ma istotne znaczenie w ograniczonych i bardzo drogich metrażach budynków np. w Tokio, ale nie u nas. Dziś, w warunkach dużej konkurencji, przy wciąż rosnących kosztach wynajmu i utrzymania nieruchomości, umiejętność dobrania minimalnej przestrzeni potrzebnej dla danej działalności bywa kluczowe dla utrzymania przewagi rynkowej. Nie tak trudno wyobrazić sobie, jak duże oszczędności może przynieść np. zredukowanie metrażu potrzebnego na stanowiska pracy ręcznej o połowę.

Meble REECO odpowiadają na tę potrzebę. Wchodzące w skład tej linii produktów elementy, a w szczególności oparte na stołach antystatycznych stanowiska pracy, mają zabudowę pionową. Oznacza to, że ich konstrukcja, z ramą nośną umieszczoną nad blatem i przed pracownikiem, umożliwia rozmieszczenie w jej zakresie wszystkich urządzeń i narzędzi, które normalnie zajmowałyby miejsce obok pracownika.

Pozwala to na znaczącą redukcję miejsca potrzebnego na pojedyncze stanowisko, a w skali całego przedsiębiorstwa niejednokrotnie redukuje wymaganą wielkość hal produkcyjnych i związane z tym koszty o wartości rzędu 50–60%.

Koszty pracownicze

Wraz z coraz większą integracją Polski z rynkami zachodnioeuropejskimi wzrastają szeroko rozumiane koszty pracownicze. Można spodziewać się, że jest to tendencja, która będzie się tylko pogłębiać wraz z rozwojem gospodarki i bogaceniem się społeczeństwa. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera umiejętność minimalizacji tych nakładów. Duża część zadań jest automatyzowana i robotyzowana, o czym pisaliśmy np. tutaj.

Pozostała część zadań – które muszą być wykonywane ręcznie – może jednak również zostać usprawniona. Kluczem do redukcji kosztów jest ergonomia pracy, postrzegana w dwóch wymiarach: zwiększenia wydajności procesów i zredukowania ryzyka schorzeń pracowniczych.

Meble z oferty REECO odpowiadają na kwestie z tym związane. Rozwiązania mają charakter modułowy, co oznacza, że mogą być w dowolny sposób konfigurowane i przystosowywane do niemalże każdej branży i typu działalności. Pozwala to na ustawienie narzędzi pracy i komponentów w zasięgu rąk pracownika, tak by miał do nich łatwy dostęp.

Służy temu szeroki zakres dostępnych półek, pojemników, paneli i uchwytów montażowych, zaprojektowanych tak, by pozwalały na zastosowanie ich w jak największym zakresie sytuacji. Pracownik może dzięki temu szybciej wykonywać swoje zadania, nie tracąc czasu na szukanie rzeczy i przemieszczanie się – wskutek czego wzrasta efektywność jego pracy i zmniejsza się ryzyko wypadków związanych np. z jego nagłymi ruchami z obciążeniem.

Dzięki stołom z regulowaną elektrycznie wysokością blatu minimalizowane jest również ryzyko związane z chorobami zawodowymi, powiązanymi ze zwyrodnieniami kręgosłupa. Umożliwia to częstą zmianę pozycji pracy z siedzącej na stojącą, co jest zalecane i już od dłuższego czasu stanowi standard BHP w krajach wysokorozwiniętych.

Wprowadzenie właściwych rozwiązań ergonomicznych pozwala zatem zarówno zmniejszyć liczbę koniecznych stanowisk poprzez zwiększenie efektywności pracy, jak i ograniczyć bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z wypadków przy pracy.

Koszty długoterminowe

Jak wspomnieliśmy wcześniej, branża produkcji i naprawy elektroniki wymaga rozwiązań specjalnie dla niej przeznaczonych. Nie oznacza to oczywiście, że niemożliwe staje się wytwarzanie mebli we własnym zakresie, na własne potrzeby. To, w jakie urządzenia i wyposażenie zainwestuje konkretna firma, jest mocno uzależnione od jej polityki i tego, jak szeroko patrzy ona na swoją sytuację – tę obecną i tę, w jakiej może znaleźć się w przyszłości. Wytwarzanie stanowisk roboczych na własne potrzeby, samodzielnie lub poprzez zlecenie tego rzemieślnikom/podwykonawcom, oznacza jednak wiele kosztów, które mogą nie wydawać się oczywiste. Ze względu na małą skalę już na wstępie takie podejście wiąże się np. z dużo wyższymi cenami surowców, zakupem odpowiednich narzędzi oraz czasem poświęconym na wypracowanie odpowiedniego know-how

W praktyce sprawia to, że często, nawet jeśli pojawiają się jakieś wstępne oszczędności, po podliczeniu wszystkich kosztów stają się one pomijalnie małe. Wytworzone w ten sposób meble są również – ze swojej natury – obarczone problemami, które będą się ujawniać po czasie. Każda próba rozbudowywania czy rekonfigurowania organizacji stanowiska lub stanowisk pracy będzie się bowiem wiązała z przechodzeniem przez cały proces projektowania i wytwarzania stanowiska czy też jego nowych elementów od początku. Tymczasem konstrukcja mebli przemysłowych REECO opiera się na ponad 25-letnim doświadczeniu producenta w tej branży, wiedzy, jakie rozwiązania sprawdzają się na dłuższą metę i z jakich klienci są zadowoleni.

Kluczem jest tu modułowość i utrzymywanie spójnego, wysokiego standardu, a także powtarzalność produkcji i kompatybilność na przestrzeni lat.

Pozwala to odbiorcom inwestować tylko w te elementy, których obecnie potrzebują, wiedząc, że jeśli zajdzie potrzeba modyfikacji linii, mogą w każdej chwili zdemontować posiadane już konstrukcje i dodać nowe. Pełna dostępność produktów dla klienta – rzędu 100% standardowych elementów w stanach magazynowych – jest kluczowym elementem polityki producenta. Pozwala to na duży komfort dla odbiorców, którzy nawet z dnia na dzień mogą reagować na potrzeby swoich linii produkcyjnych, i wyróżnia ofertę RENEX Group na tle rozwiązań importowanych. Jednocześnie dzięki potencjałowi producenta krajowego, z odpowiednim zapleczem technologicznym i doświadczeniem, możliwe jest wytwarzanie w niedługim czasie na zamówienie klienta elementów niestandardowych, a mimo to kompatybilnych ze standardowymi modułami REECO.

Jakość komponentów systemu REECO wynika w dużej mierze z zastosowanych surowców. Meble te wytwarza się ze stali, co już z samej natury materiału sprawia, że są one dużo trwalsze i mniej podatne na odkształcenia od alternatywnych rozwiązań aluminiowych. Duże znaczenie mają również nałożona powłoka zabezpieczająca i nadająca właściwości antystatyczne czy też warstwy antybakteryjne, które w dobie pandemii COVID-19 budzą duże zainteresowanie przedsiębiorców szukających rozwiązań minimalizujących ryzyko epidemiologiczne. Dotyczy to zwłaszcza zakładów funkcjonujących całodobowo, gdzie pracownicy kolejnych zmian zasiadają do tych samych stanowisk pracy.

W produkcji mebli REECO wykorzystuje się system przygotowania i zabezpieczania powierzchni, taki sam, jakiego używa się do wytwarzania elementów w przemyśle lotniczym. Pozwala to na użytkowanie bez dodatkowego malowania nawet przez 30 lat. Meble są przy tym produktami specjalistycznymi, stworzonymi z myślą o zastosowaniu ich w strefach EPA, w jakich produkuje się wrażliwą na wyładowania elektrostatyczne elektronikę. Z tego względu wszystkie są pokryte światowej klasy powłokami o właściwościach antystatycznych. Branża produkcji i naprawy elektroniki jest bardzo świadoma tego, jak duże znaczenie ma stosowanie wysokiej klasy zabezpieczeń przed ESD.

Co dalej?

Stanowisko pracy nie kończy się oczywiście na umeblowaniu. Zależnie od zadania przestrzeń musi zostać odpowiednio wyposażona w takie elementy, jak narzędzia ręczne, stacje lutownicze, rozlutowujące, pochłaniacze oparów, mikroskopy i materiały zużywalne – spoiwa i topniki. Należy również uwzględnić zabezpieczenia ESD, takie jak maty nastołowe, podłogowe i opaski zabezpieczające. Całości dopełnia odpowiedni ubiór użytkownika, minimalizujący ryzyko powstawania wyładowań elektrostatycznych.

Producent marki REECO – Grupa RENEX – oferuje szerokie spektrum produktów również w tej sferze. Dotyczy to zarówno własnej produkcji w zakresie np. nowych pochłaniaczy oparów REECO czy też zabezpieczeń antystatycznych i odzieży ESD, jak i dostarczanych produktów firm globalnych. Grupa RENEX jest partnerem i dystrybutorem takich światowych marek, jak YAMAHA, JBC, TAGARNO, GERFLOR, HELLER, INDIUM czy PIERGIACOMI, dzięki czemu dostarcza kompleksową ofertę narzędzi, urządzeń i elementów zużywalnych.

Grupa wpiera również swoich partnerów poprzez działalność doradczą, szkoleniową i serwisową, pomagając dobrać odpowiednie wyposażenie i wykorzystywać jego pełen potencjał.

Podsumowanie

Zastosowanie rozwiązań przeznaczonych dla branży produkcji i naprawy elektroniki może znacząco wpłynąć na zredukowanie kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem nieruchomości, zatrudnieniem pracowników oraz długoterminowym rozbudowywaniem i modyfikacjami przestrzeni produkcyjnej.

Dobór właściwych rozwiązań może ułatwić konsultacja z doradcami techniczno-handlowymi RENEX Group – właściciela marki REECO, którzy przygotowują projekty, pomagają zaaranżować wnętrza, dobierają najbardziej optymalne rozwiązania oraz realizują zamówienia nietypowe, specjalistyczne, przeznaczone do indywidualnych potrzeb klienta. Zainteresowanych zapraszamy również do CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO i DEMO ROOM RENEX, gdzie można zobaczyć przykładowe rozwiązania dla przekroju stanowisk.