Meble przemysłowe są inwestycją i powinny być postrzegane przez pryzmat zysków bądź oszczędności jakie przyniosą w biznesie. W Polsce i innych krajach europejskich rosną koszty pracownicze i nieruchomości. Jest to trend, który pogłębia się i będzie się pogłębiał wraz z rozwojem gospodarki i bogaceniem się społeczeństwa. Już teraz w wielu branżach są to znaczące składowe kosztów całkowitych produkcji, w niektórych przewyższając nawet koszty surowców. Zmniejszenie tych kosztów przynosi więc znaczące oszczędności, a w wielu branżach – zwłaszcza tych, gdzie jest duża konkurencja cenowa – nawet pozornie niewielkie różnice w progu rentowności mogą dawać przewagę rynkową i przekładać się na kolejne kontrakty.

OFERTA REECO


Meble z oferty REECO odpowiadają na te trendy usprawniając organizację i zmniejszając przestrzeń potrzebną na stanowiska pracy. Rozwiązania mają charakter modułowy, co oznacza, że mogą być w dowolny sposób konfigurowane i przystosowywane do niemalże każdej branży i typu działalności. Pozwala to na ustawienie narzędzi pracy i komponentów w zasięgu rąk pracownika tak by miał do nich łatwy dostęp.


Służy temu szeroki zakres dostępnych półek, pojemników, paneli i uchwytów montażowych zaprojektowanych tak, by pozwalały na zastosowanie ich w jak największym zakresie sytuacji. Pracownik może dzięki temu szybciej wykonywać 
swoje zadania, nie tracąc czasu na szukanie rzeczy i przemieszczanie się. Dzięki temu wzrasta efektywność jego pracy i zmniejsza się ryzyko wypadków związanych np. z jego nagłymi ruchami z obciążeniem.


Minimalizowane jest również ryzyko związane z chorobami zawodowymi powiązanymi ze zwyrodnieniami kręgosłupa dzięki stołom z wysokością blatu regulowaną elektrycznie. Pozwala to na częstą zmianę pozycji pracy z siedzącej na stojącą co jest zalecane i już dłuższego czasu jest standardem BHP w krajach wysokorozwiniętych. Wprowadzenie właściwych rozwiązań ergonomicznych pozwala zatem zarówno zmniejszyć liczbę koniecznych stanowisk poprzez zwiększenie efektywności pracy jak i ograniczyć bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z wypadków przy pracy.


Meble, a w szczególności oparte o stoły antystatyczne stanowiska pracy mają zabudowę pionową. Oznacza to, że ich konstrukcja, oparta o ramę nośną i umieszczoną nad blatem i przed pracownikiem, umożliwia rozmieszczenie w jej zakresie wszystkich urządzeń i narzędzi, które normalnie zajmowałyby miejsce obok pracownika.

Stoły przemysłowe REECO
Stół przemysłowy REECO Premium

Pozwala to na znaczącą redukcję miejsca potrzebnego na pojedyncze stanowisko, a w skali całego przedsiębiorstwa niejednokrotnie redukuje wymaganą wielkość hal produkcyjnych i związane z tym koszty o wartości rzędu 50–60%.


JAK DOBRAĆ MEBLE?


To w jakie urządzenia i wyposażenie zainwestuje konkretna firma jest mocno uzależnione od jej polityki i tego jak szeroko patrzy na swoją obecną sytuację i tą w jakiej znajdzie się w przyszłości. W zakresie mebli przemysłowych część klientów ma negatywne doświadczenia z wytwarzaniem stanowisk roboczych na własne potrzeby samodzielnie lub poprzez zlecenie tego rzemieślnikom/podwykonawcom. Już na wstępie takie podejście – ze 
względu na małą skalę – wiąże się z dużo wyższymi kosztami surowców i tymi związanymi z zakupem odpowiednich narzędzi czy też czasem poświęconym na wypracowanie odpowiedniego know-how.


W praktyce sprawia to, że często nawet jeśli są jakieś wstępne oszczędności, po podliczeniu wszystkich kosztów stają się one pomijalnie małe. Wytworzone w ten sposób meble są również – ze swojej natury – obarczone problemami, które będą się ujawniać po czasie. Każda próba rozbudowywania czy rekonfigurowania organizacji stanowiska czy stanowisk pracy będzie się bowiem wiązała z przechodzeniem przez cały proces projektowania i wytwarzania stanowiska czy też jego nowych elementów od początku. Meble przemysłowe REECO opierają się na 25-letnim doświadczeniu producenta w tej branży, wiedzy jakie rozwiązania sprawdzają się na dłuższą metę i z jakich klienci są zadowoleni.


Kluczem jest tu modułowość i utrzymywanie spójnego, wysokiego standardu, a także powtarzalność produkcji i kompatybilność na przestrzeni lat.

Pozwala to naszym odbiorcom inwestować tylko w te elementy, których obecnie potrzebują, wiedząc, że jeśli zajdzie potrzeba modyfikacji linii mogą w każdej chwili zdemontować posiadane już konstrukcje i dodać nowe. Pełna dostępność produktów dla klienta – rzędu 100% standardowych elementów w stanach magazynowych jest kluczowym elementem polityki producenta. Pozwala to na duży komfort dla odbiorców, którzy nawet z dnia na dzień mogą reagować na potrzeby swoich linii produkcyjnych i wyróżnia producenta RENEX Group na tle rozwiązań importowanych. Jednocześnie dzięki potencjałowi producenta krajowego, z odpowiednim zapleczem technologicznym i doświadczeniem, możliwe jest wytwarzanie w niedługim czasie na zamówienie klienta elementów niestandardowych, a mimo to kompatybilnych ze standardowymi modułami REECO.


CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ ROZWIĄZAŃ?


Jakość komponentów systemu REECO wynika w dużej mierze z zastosowanych surowców. Meble te są wytwarzane ze stali. 

To już z samej natury materiału sprawia, że są dużo bardziej trwałe i mniej podatne na odkształcenia od alternatywnych rozwiązań aluminiowych. Duże znaczenie ma również nałożona powłoka zabezpieczająca i nadająca właściwości antystatyczne czy też warstwy antybakteryjne, które w dobie pandemii COVID-19, budzą duże zainteresowanie przedsiębiorców szukających rozwiązań minimalizujących ryzyko epidemiologiczne. Dotyczy to zwłaszcza zakładów funkcjonujących całodobowo, gdzie pracownicy kolejnych zmian zasiadają do tych samych stanowisk pracy. Produkcja mebli jest wyposażona w system przygotowania i zabezpieczania powierzchni taki sam jakiego używa się do wytwarzania elementów w przemyśle lotniczym. Pozwala to na używanie ich bez dodatkowego malowania przez nawet 30 lat. Meble są przy tym produktami specjalistycznymi stworzonymi z myślą o zastosowaniu ich w strefach EPA w jakich produkuje się wrażliwą na wyładowania elektrostatyczne elektronikę. Z tego względu wszystkie są pokryte światowej klasy powłokami o właściwościach antystatycznych. Branża produkcji i naprawy elektroniki jest bardzo świadoma tego jak duże znaczenie ma stosowanie wysokiej klasy zabezpieczeń przed ESD. 

POBIERZ PDF