Grupa RENEX została odznaczona przez firmę YAMAHA Nagrodą dla Najlepszego Dostawcy Usług
(Best Service Provider Award) w sferze urządzeń SMT.

Nagroda została przyznana podczas dorocznego spotkania europejskich dystrybutorów YAMAHA – w tym roku zorganizowanego w formule online. Grupa RENEX została doceniona za usługi związane z serwisem dostarczanych urządzeń, ich instalację i przeprowadzane szkolenia w zakresie montażu oraz inspekcji komponentów SMT.


Nasi partnerzy doskonale poradzili sobie z sytuacją i zapewnili klientom odpowiednią opiekę i wsparcie. (…) Razem jesteśmy gotowi na wyzwania nadchodzących miesięcy i możliwości jakie przyniesie przyszłość. podkreślał w czasie spotkania Pan Daisuke Yoshihara – General Sales Manager YAMAHA Motor Europe IM Business.


Grupa RENEX jest partnerem firmy YAMAHA od niemalże dekady. W 2013 roku firmy zawiązały współpracę dystrybucyjną w zakresie urządzeń SMT, a w 2018 roku w zakresie robotów przemysłowych.


W naszym odczuciu, kluczem do tego sukcesu była innowacyjność zaangażowanych osób. Wielu naszych specjalistów musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości ograniczeń wynikających z trwającej pandemii. Nowe pomysły dotarcia do naszych klientów i partnerów sprawiły, że udało nam się przezwyciężyć trudności wynikające z restrykcji i dalej dostarczać najwyższej jakości pomoc techniczną, doradczą i szkoleniową. To im należą się gratulacje.
skomentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.


Firma YAMAHA przyznając nagrodę doceniła wysiłki wkładane przez Grupę RENEX w poziom dostarczanych przez nią usług związanych z dostarczanymi urządzeniami produkcyjnymi YAMAHA SMT. Grupa RENEX realizuje w tym zakresie swoją misję dostarczania kompleksowej oferty – tj. takiej która obejmuje również pełen wachlarz usług instalacyjnych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych i serwisowych.

W ramach świadczenia najwyższego poziomu usług, Grupa RENEX stworzyła CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE i DEMOROOM RENEX. W tych przestrzeniach zainteresowani z pomocą doświadczonych inżynierów RENEX mogą dobrać odpowiednie dla ich procesów urządzenia i przetestować je na miejscu – również na własnych komponentach i podzespołach. Specjaliści RENEX prowadzą tu również szeroki zakres usług doradczo-szkoleniowych pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości linii produkcji pakietów elektronicznych.


Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group – dth@renex.pl.