Usluga brze X-RAY inspekcije

Usluga brze
X-RAY inspekcije

DIJAGNOSTICIRANJE GREŠAKA U PROIZVODNJI

Visoka kvaliteta usluge koju pruža X-RAY
inspekcijski sustav SEC X-EYE 5100F sa 100kV lampom

BESPLATNA INSPEKCIJA 3 KOMPONENTE

X-RAY 5100F SISTEMI

X-RAY inspekcija PCB-a sa
SMD i THT komponentama

 • Inspekcija lemnih spojeva
 • Premošćavanja
 • Odstupanja
 • Praznine
 • Inspekcija vertikalnog punjenja THT rupa
 • IPC certificirati inženjeri
 • Opis mogućih grešaka, uključujući evaluaciju lemnih spojeva
 • Fotografije snimljene u visokoj rezoluciji, isporučene sa opisom
 • Minimalne pnarudžbe od samo 1 PCB-a
 • Maksimalna veličina tiskane ploče: 460 x 340 mm
 • Servis završen unutar 48 sati

PONUDA CIJENE

Ako želite ponudu za PCB-ove za insepekciju, kontaktirajte nas klikom na gumb ispod. Odgovoriti ćemo na Vaš zahtjev u roku od 24 sata

PROIZVODI

X-RAY SISTEMA

PROIZVODI

SEM SISTEMA

PROIZVODI

X-RAY SISTEMA

PROIZVODI

SEM SISTEMA